BioAktiv е производител на био активни продукти

Продуктите BioAktiv са предназначени както за любители-градинари и собственици на домашни любимци, така и за професионални животновъди и земеделци. BioAktiv стимулира бурното размножаване на аеробните (добрите) бактерии. Колкото повече са те, толкова по-добре се влияят почвите, растенията, домашните ни любимци или животните, които отглеждаме като бизнес или хоби. Продуктите са от 100% натурални съставки. Без химически елементи, които могат да застрашат здравето на хората и животните или качествата на почвите и отглежданите в тях растения. BioAktiv са добавки с активиран кислород, които намират приложение в селското стопанство, храните за животните и грижата за домашната градина, но могат да се използват и за поддържане и обработка на септични ями и торохранилищни съоръжения за компостиране и пречистване. С употребата на продуктите BioAktiv вие ще постигнете:

  • ръст в добивите на продукцията;
  • повишаване на качеството на плодовете, зеленчуците и всички останали растения – по отношение на цвят, големина, здравина, издръжливост;
  • по-здрави растения и животни, което ще доведе до намаляване на нуждата от ползване на фунгициди или антибиотици;
  • по-добър баланс в почвата – по-добро съотношение между аеробните и анаеробните бактерии;
  • повишаване на плодородността на почвата;
  • лесна поддръжка на септични ями и торохранилищни съоръжения за компостиране и пречистване;
  • естествено стабилизиране и възстановяване на биологичното равновесие.

BioAktiv е немска компания, която произвежда биопродукти по патентован метод, наречен „Биорезонанс“Продуктите се разпространяват в 30 страни от цял свят и могат да се използват и в екологичното земеделие в съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008. Продуктите на компанията притежават AGRECO сертификат за качество на екологични продукти.

Ако искате да получавате информация
за нови продукти и промоции,
оставете имейл адреса си:
Съгласен съм с условията